Udvikle

Udvikle

 

Udvikling igennem Outplacement og Karriererådgivning

 

Outplacement

Vi har mange års erfaring i Outplacement og Karriererådgivning, og har samtidig en bred brancheerfaring, bl.a. indenfor den finansielle branche.

 

Der tilbydes et unikt outplacement forløb for dig, der er blevet opsagt.

 

Her kombineres rådgivning og coaching med fokus på inplacement. I tæt samarbejde hjælper vi dig med at finde den rette nye vej.

Du tilknyttes en konsulent, der fungerer som sparringpartner gennem hele forløbet. I perioden vil du og konsulenten løbende mødes, og der vil typisk være en vekselvirkning mellem konsulentbistand, hjemmearbejde og coaching.

 

Se beskrivelse af forløb i processfiguren nederst på siden.

 

Finansielle branche

Otto Consult har indgået aftale med Finansforbundet om outplacement.

 

Dette betyder at vi er godkendt leverandør til at lave outplacement for den finansielle branche, og dermed efterlever de standarder der er fastsat af Finansforbundet.

 

Følg link for yderligere info:

Karriererådgivning

Vi tilbyder karriererådgivning for dig, der med udgangspunkt i din nuværende situation ønsker at få sat en ny retning og perspektiv på dit arbejdsliv. Forløbet tilrettelægges individuelt og tager afsæt i din baggrund, forudsætninger, ressourcer og mål for fremtiden.

 

Forløbets udbytte kan f.eks. være:

  • Afdækning af motivationsretning
  • Personlighedsvurdering med udgangspunkt i 
 analyseværktøjer
  • Udarbejdelse af kompetenceprofil og CV
  • Fastlæggelse af karriereønsker og karriereplaner
  • Netværksbearbejdning og
 jobsøgningsstrategier

 

Indsigt i kandidatens faglige evner, personlige og ledelsesmæssige kompetencer samt i de faktorer, der driver kandidatens ambitioner, giver de bedste forudsætninger for at lykkes i karrieren. Formålet med karriererådgivning er at ruste kandidaten bedst muligt til at gribe og handle på karrieremuligheder.

 

Otto Consult tilbyder et struktureret kompetenceafdæknings- og karrieresparringsforløb, hvor kandidatens styrker og udviklingsområder afdækkes på et objektivt og indsigtsfuldt grundlag. Processen identificerer og tydeliggør kandidatens konkurrencemæssige fordele i forhold til andre kandidater på samme faglige og ledelsesmæssige niveau.

 

I processen bliver kandidaten derfor i stand til at målrette sin karriereplan mod det felt, hvor de faglige og personlige kompetencer har størst mulighed for succes. Processen har således til hensigt at skabe større selvindsigt hos kandidaten samt styrke evnen til at handle i forhold til næste karrieremulighed.

 

Otto Consult anvender Person Profil Analyser og øvrige tests som redskab til fastlæggelse af faglige- som personlige kompetencer.

 

Processen

  • Afdækning af faglige kompetencer og performancenivau
  • Afdækning af personlige kompetencer, præferencer og potentialeniveau
  • Karrieremuligheder: sammenholdt op imod faglige- som personlige kompetencer
  • Sparring i forhold til handling på karriereskifte, brancheskift eller lignende

Processen

Stillingsanalyse

Afklaring og forventningsafstemning

 

Gensidig kemi og rolleafklaring

 

Tilrettelæggelse

af forløb

Stillingsanalyse

Dit karriereforløb afklares og grundlægges præcist og nøjagtigt

 

Der afdækkes i forhold

til kompetencer og referencer

Stillingsanalyse

Faglige- som personlige kompetencer afdækkes og defineres

 

Coaching i forhold til afklaring af disse samt kommunikation af samme

 

Person Profil Analyser udarbejdes og anvendes konstruktivt i processen

 

Samlet personligheds-vurdering udfærdiges

Stillingsanalyse

Karriereønsker og karriereplan formuleres

 

Holdes op imod tidligere afdækning af faglige

– som personlige kompetencer

Stillingsanalyse

Opdatering af CV

+ ansøgning

 

Opdatering af LinkedIn profil

 

Netværksanalyse

 

Viden om jobmarkedet

 

Jobsøgningsstrategier

og aktiviteter

 

Indsatsplan

Stillingsanalyse

Netværksbearbejdning

 

Interviewtræning

 

Rådgivning om ansøgninger

 

Løbende coaching

 

Rådgivning ifm.

opstart i nyt job

 

Evaluering af forløb

Otto Consult . T +45 29 44 24 28 . otto@ottoconsult.dk